KRU Architekci istnieje od roku 2010 stanowiąc kolejny etap mojej aktywności zawodowej, kontynuację wieloletniej obecności w szeroko rozumianej przestrzeni projektowej.

W chwili obecnej realizuję projekty autorskie jako  pracownia projektowa KRU Architekci, traktując możliwość kształtowania przestrzeni i otoczenia jako jeden z wielu środków autoekspresji.
Ponad piętnastoletnia obecność w szeroko rozumianej branży projektowej, architektonicznej oraz w różnych środowiskach i „kontekstach” lokalnych, pozwoliła mi na zgromadzenie bogatego archiwum wiedzy, materiałów i technologii. Traktowanie architektury jako (między innymi) jednego ze środków wyrazu artystycznego, pozwala tworzyć przedmioty, obiekty oraz przestrzenie intencjonalne, pomagające w ujawnieniu lub ucieleśnieniu wartości najwyższych (w ślad za fenomenologiczną teorią estetyczną Ingardena).

Głęboko wierzę w misyjność działań architekta, który organizując przestrzeń utylitarną, tworzy jednocześnie obiekty intencjonalne (twory estetyczne) w których potencjalny użytkownik obiektów architektonicznych, egzystować będzie na co dzień a tym samym „skazany będzie” na ich oddziaływanie. Wiąże się z tym olbrzymia odpowiedzialność projektanta, który wyzbyć się częściowo musi swojego subiektywizmu estetycznego na rzecz wartości ponadjednostkowych.

Wieloletnia edukacja, również z zakresu teorii sztuki w połączeniu z wykształceniem technicznym, pozwala na bardziej świadome i kompleksowe spojrzenie na proces projektowy.

Krzysztof Rudzielewicz