„Dezintegracja”, technika mieszana (rysunek piórkiem, tusz lawowany, colage), 1996
„Larum”, tusz lawowany, 1999
„Więzy” technika własna (rysunek, colage), 1997
„Ekstaza”, technika mieszana (tusz lawowany, rysunek piórkiem) 2012
„Proweniencja”, tusz lawowany, rysunek piórkiem, 2001
„Studium dłoni”, akwaforta, 2000
„Parantela”, akwaforta, 2001
„Akt”, rysunek ołówkiem, 2008