Budynek zakładu opieki zdrowotne NZOZ VITA, 32-620 Brzeszcze, ul Ofiar Oświęcimia 72

Klub Fitness, ul. Braci Mieroszewskich 2K; 41-219 Sosnowiec

Cmentarz Komunalny Oświęcim, Wiklinowa 5, 32-600 Oświęcim